תאונות תלמידים

ילדי הגנים העירוניים ותלמידים הלומדים בישראל מבוטחים בפוליסה מסוג תאונות אישיות. כל תלמיד/ חניך בגן אשר נפגע בתאונה, מבוטח 24 שעות ביממה, גם אם התאונה התרחשה מחוץ לגן או לבית הספר ומחוץ לשעות הלימודים, גם אם התרחשה בבית, בפארק, בחו"ל ובכל מקום אחר. במסגרת פוליסה זו הנפגע יכול לתבוע את חברת הביטוח שביטחה אותו בפוליסת תאונות…

נפילה ברשות הרבים

אדם נפגע עת הלך במדרכה ונתקל במכשול, האם זכאי הוא לפיצוי? אדם נפגע עת הלך בשטח השייך לרשות עירונית ונפל לבור, האם זכאי הוא לפיצוי? ככל הנראה כן. אם הנפילה הינה תוצאה של מפגע באזור ציבורי שנמצא באחריותה של עירייה- מגיע לכם פיצוי בגין פגיעתכם זו. גם אם הנפילה ארעה בחניון פרטי, באוניברסיטה, במפעל או…