חברת ביטוח סיעוד דחתה את תביעתך?

חברת ביטוח סיעוד דחתה את תביעתך – אתה לא היחיד! נוכח העלייה בתוחלת החיים ישנם יותר מבוטחים שהופכים להיות סיעודיים. עלויות הטיפול בחולה הסיעודי הן גבוהות – מטפל צמוד, או אשפוז במוסד סיעודי. הגמלה המשתלמת מחברת הביטוח אינה מכסה את כל הטיפול בסיעודי אך יש בה לעזר רב. אדם מוגדר כחולה סיעודי הזכאי לתגמולי ביטוח…