ייפוי כוח מתמשך – מה זה והאם זה מתאים לי?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לנו, בעודנו צלולים ויודעים מה אנחנו רוצים, לתכנן את עתידנו, ולמנות אדם אחד או מספר אנשים שעליהם אנו סומכים ומעוניינים שינהלו את ענייננו בשלל תחומים, כשיגיע המועד בו לא נהיה כשירים לעשות זאת. למי זה מיועד, האם זה מתאים לכל אחד, ומהן הסיבות בעד ונגד לערוך ייפוי כוח מתמשך?

צוואה הדדית

צוואה הדדית הינה צוואה שנערכת ע”י בני זוג אשר הוראותיה נכתבו בצורה משותפת והדדית. כאשר לבני זוג ישנן מטרות משותפות בכל הנוגע לרכושם, יכולים בני הזוג לערוך צוואה הדדית. היא מאפשרת לבני הזוג להגביל ולהצר את צעדיהם בנוגע ליכולתו של כל אחד מהם לשנות את צוואתו בעתיד.

יפוי כוח מתמשך

לפני כשנתיים נכנס לתוקף תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התיקון מאפשר לאדם מגיל 18 ומעלה, המסוגל להבין ולקבל החלטות בעצמו, להחליט ולקבוע באמצעות ייפוי כוח מתמשך, מי וכיצד ינהגו בו או ברכושו, כאשר הוא יהיה, באופן זמני או קבוע, במצב שאינו מסוגל להבין ולקבל החלטות בעצמו בעניינים לגביהם ניתן ייפוי הכוח.