תביעה בגין מחלות קשות

חברות הביטוח מציעות פוליסות לביטוח מחלות קשות, או כנספח במסגרת פוליסות סיעוד, חיים או בריאות. פוליסות אלו או נספחים אלו, מקנים למבוטח פיצוי כספי, חד פעמי, במקרה בו חלה במחלה קשה, הנקובה ברשימת המחלות הכלולות בפוליסה. רשימת המחלות הקשות משתנה מפוליסה לפוליסה, אך ברוב הפוליסות כלולות המחלות הבאות: סרטן לסוגיו מחלות כבד  התקפי לב השתלת…