תביעת גמלת סיעוד מביטוח לאומי

תביעת סיעוד – ביטוח לאומי חוק ביטוח סיעוד מקנה גמלת סיעוד למבוטחים שהגיעו לגיל פרישה, גרים בביתם ונזקקים לעזרה בביצוע פעולות היומיום, לבוש, רחצה, אכילה, שליטה על הסוגרים, ניידות ומעברים (שכיבה ישיבה), או שהינם תשושי נפש (דמנציה, אלצהיימר). גמלת סיעוד הנה גמלת שירותים ולא גמלה בכסף. גמלת הסיעוד כוללת סיוע לזכאי הגמלה בביצוע פעולות היומיום…